nhung khai niem co ban ve cupping

Kỹ Thuật Cupping P.3 | Đánh Giá Mẫu Và Cho Điểm Trong Cupping – SCAA

Posted Leave a commentPosted in CUPPING, NGÀNH CÀ PHÊ, Thế giới, TRẢI NGHIỆM CÀ PHÊ

Đánh giá mẫu và cho điểm là yếu tố cốt lõi trong kỹ thuật Cupping Coffee, và được SCAA quy chuẩn rất cụ thể. Song, do không có bất kì sự đánh giá cảm quan nào có thể đạt hiệu quả tuyệt […]