nhung thach thuc doi voi tinh ben vung cua nganh ca phe prime cofee

Những thách thức đối với tính bền vững của ngành cà phê

Tính bền vững (Sustainability) Là một cụm từ khá phổ biến ngày nay – và những người hoài nghi về thế giới này sẽ nói rằng các doanh nghiệp sử dụng từ “bền vững” để quảng bá một hình ảnh tích cực ; rằng doanh nghiệp của họ chú trọng trách nhiệm xã...

Vòng tròn hương vị cà phê “Coffee Taster’s Flavor Wheel”

Được xuất bản lần đầu trong cẩm nang cà phê của SCAA vào năm 1995, Coffee Taster’s Flavor Wheel (vòng tròn hương vị cà phê) là một trong những tài nguyên mang tính biểu tượng của ngành cà phê – và trở thành tiêu chuẩn ngành trong hơn hai thập...

Ky thuat Cupping Coffee, Ky thuat thu nem ca phe

Kỹ Thuật Cupping P.3 | Đánh Giá Mẫu Và Cho Điểm Trong Cupping – SCAA

Đánh giá mẫu và cho điểm là yếu tố cốt lõi trong kỹ thuật Cupping Coffee, và được SCAA quy chuẩn rất cụ thể. Song, do không có bất kì sự đánh giá cảm quan nào có thể đạt hiệu quả tuyệt đối vì vậy người đánh giá phải biết...

Ky thuat Cupping Coffee, Ky thuat thu nem ca phe

Kỹ Thuật Cupping P.1 | Những Khái Niệm Cơ Bản Về Cupping – SCAA

Cupping Cà phê hoặc Coffee Tasting, là quá trình thử nếm để đánh giá chất lượng cà phê. Đây là một quy trình thực hành chuyên nghiệp bởi các chuyên gia thử nếm “Q Graders” hay bất kỳ ai (Cupper) miễn bạn có hiểu biết về các kỹ thuật...

Scroll to top