Cách sử dụng vòng tròn hương vị cà phê ‘Coffee Taster’s Flavor Wheel’

Posted Leave a commentPosted in NGÀNH CÀ PHÊ, SPECIALTY COFFE, Thế giới, TRẢI NGHIỆM CÀ PHÊ

Tìm hiểu về Coffee Taster’s Flavor Wheel bạn sẽ thấy sự kỳ công trong việc phát triển, cải tiến bảng phân loại hương vị được thực hiện bởi SCAA. Nhưng cách sử dụng vòng tròn hương vị cà phê không […]