Cuoc cach mang ca phe dac san Specialty coffee PrimeCoffee

Cuộc cách mạng cà phê đặc sản – Specialty Coffee | PrimeCoffee

Posted Leave a commentPosted in LỊCH SỬ - VĂN HÓA, NGÀNH CÀ PHÊ, SPECIALTY COFFE, Thế giới

Một trong những cuộc cách mạng vĩ đại nhất của ngành cà phê là Specialty Coffee – Cà phê đặc sản, Dù chúng tôi đã cố gắng truyền bá việc không gọi Specialty Coffee, là “Cà-phê-đặc-sản” vì những khiếm khuyết […]