Nguồn nguyên liệu cà phê nguyên bản - PrimeCoffee

VÙNG NGUYÊN LIỆU THUẦN CHỦNG

Để gầy dựng vùng nguyên liệu thuần chủng. Primecoffee đã tìm kiếm trên khắp 3/4 lãnh thổ đồi núi Việt Nam và khoanh vùng những nơi cây cà phê lần đầu bén rễ với tuổi thọ bằng vài đời người.

Bằng cách này chúng tôi đả xứng danh ba vùng thánh địa cà phê: Sơn La - Tây Bắc ; Phủ Quỳ - Nghê An, Khe Sanh - Quảng Trị ; và vùng cao nguyên Di Linh Phía Nam. Đây là nơi phát triển của một trong hai giống cà phê Arabica hoặc Robusta từ những ngày đầu cây cà phê du nhập vào Việt Nam

Sự chắt lọc thuần vị

Cà phê ở vùng nguyên liệu này có thể mùi đậm, vị nhạt, ở vùng nguyên liệu khác thì ngược lại. Cây cà phê bị “khát” nhiều thì mùi thơm hơn, no nước thì bị nhạt, tươi tốt thì vị đậm. Hiểu được như vậy mới có thể tìm ra chế độ chăm sóc riêng biệt thích hợp với từng thời điểm.

Vì thế, cà phê nguyên liệu của Primecoffee luôn phải qua quá trình tuyển chọn cẩn trọng và công phu nhất.

Tuyển chọn vùng nguyên liệu gốc thuần chủng
PrimeCoffee Thu mua có trách nhiệm

THU MUA CÓ TRÁCH NHIỆM

Với nỗ lực xây dựng một ngành cà phê bền vững, công bằng giá trị thụ hưởng cho nông dân và khách hàng, PrimeCoffee đả thực hiện chính sách thu mua có trách nhiệm từ những ngày đầu lựa chọn vùng nguyên liệu cà phê nguyên bản. Với chương trình thu mua này, một cam kết sẽ được thực hiện giữa nông dân và PrimeCoffee.

Với các loại cà phê chất lượng cao, được chăm sóc theo canh tác hữu cơ, chú trọng bảo vệ môi trường sống cũng như đa dạng sinh học. Nông dân sẽ được trả giá cao hơn cùng các khoản đầu tư vào nguồn giống và phúc lợi xã hội tự PrimeCoffee.

Chương trình THU MUA TRÁCH NHIỆM

Xem thêm các yếu tố tạo nên bản sắc của cà phê nguyên bản